trešdiena, 2013. gada 24. jūlijs

E-prasmju nedēļa 2013

infromāciju tehnoloģiju industrija


Internets

DSL (Digital Subscriber Line)
DSL – platjoslas pieslēgumu veidiem, kas apzīmē vairākas tehnoloģijas, kurās izmanto vienlaicīgu liela ātruma interneta un tālruņa pieslēgumu, izmantojot fiksēto tālruņa līniju. Savienojums ar internetu ir pastāvīgs un tam nav nepieciešama iezvanīšanās.
 
GPRS (General Packet Radio Systems)
GPRS (General Packet Radio Systems) ir otrās paaudzes mobilās tehnoloģijas, kas ļauj piekļūt Internetam šaurjoslas frekvenču zonā.
 
Iezvanpieeja
Iezvanpieeja ir datora pieslēgums interneta tīklam, izmantojot fiksēto tālruņa līniju.
Tā nenodrošina vienlaicīgu darbošanos internetā un telefona sarunas.
 
Kabeļinternets
Tehnoloģija ļauj pieslēgt datoram liela ātruma internetu, izmantojot kabeļtelevīzijas tīklus vai antenas.
Tāpat kā DSL tehnoloģijā, dati tiek pārraidīti, izmantojot esošos vara tīklus.
Kabeļmodems izmanto kabeļtelevīzijas savienojumu.
 
Optiskais internets
Optiskais internets ir ātrākais interneta pieslēgums Latvijā.
Lai arī optiskais internets ir ievērojami ātrāks par citiem interneta veidiem, tas nebūt nav daudz dārgāks par vairumu interneta pieslēgumu. Tehnoloģija izmanto lāzerus vai gaismas izstarojošas diodes. Tā izbūve ir salīdzinoši dārga, tāpēc tas ir efektīvs tikai blīvi apdzīvotās vietās.
 
Platjoslas pieslēgums
Platjoslas pieslēgums nodrošina lielāku datu pārraides ātrumu un piekļuvi internetam tiešsaistes režīmā.
Par platjoslas pieslēgumu var uzskatīt tādus platjoslas savienojuma veidus kā DSL, kabeļinternetu, optisko internetu, fiksēto bezvadu internetu, satelītu internetu un UMTS.
Latvijā par platjoslas pieslēgumu atzīta piekļuve, kas pastāvīgi ir tiešsaistes režīmā un kuras datu pārraides ātrums ir ne mazāks par 144 Kbit/s, pamata platjoslas ātrums ir 2 Mbit/s, augsta ātruma platjosla – 30 Mbit/s un ļoti augsta ātruma platjosla – 100 Mbit/s.
 
Satelīta internets
Bezvadu pieeja internetam, kas pamatā tiek izmantota attālās teritorijās, kuras nav sasniedzamas ar kabeļa vai DSL tīkliem.
 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) ir trešās paaudzes mobilā tehnoloģija, kas ļauj piekļūt internetam platjoslas frekvenču zonā.
Atšķirībā no GPRS tā ir ar lielāku datu pārraides ātrumu.